Paribu vs Bitsdaq


ParibuBitsdaq
Start Now
LogoParibuBitsdaq
Volume (30 days)$613,764,9430.25%
Markets21$119,510,005
LaunchedFebruary 201761
Trade Fee's0.25%January 2019
Mobile App
Security
Customer Service
User Friendly
AlternativesCoinEgg vs ParibuBKEX vs ParibuMBAex vs ParibuCoineal vs BitsdaqLiteBit.eu vs BitsdaqBitsdaq vs FEX